Wnioskodawcy Data początkowa Data końcowa Kwota dofinansowania Informacje dodatkowe
pojedyncze MŚP 27.06.2024 24.10.2024 2 112 000 000 ogłoszenie naboru 23.05.2024
pojedyncze MŚP 27.06.2024 24.10.2024 222 000 000 ogłoszenie naboru 23.05.2024Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności.
pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP 27.06.2024 24.10.2024 890 000 000 ogłoszenie naboru 23.05.2024
pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP 27.06.2024 24.10.2024 445 000 000 ogłoszenie naboru 23.05.2024Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności.
konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO 15.12.2023 8.03.2024 1 335 000 000 ogłoszenie naboru 21.11.2023
konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO 10.01.2025 28.03.2025 1 300 000 000 ogłoszenie naboru 8.11.2024

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU